Nhà > Về chúng tôi>Thị trường

Thị trường

Thị trường bán hàng chính của chúng tôi:

Mỹ 30%

Úc 40%

Châu Âu 20%

Châu Á 10%