Nhà > Về chúng tôi>Hợp tác xã

Hợp tác xã

Chúng tôi đã đạt được sự hợp tác với các công ty quần áo thể thao Nike, Adidas, các thương hiệu chuyên nghiệp chỉnh hình Custom Feet, Foot Bio-Tec, và thiết bị phục hồi y tế Ovation Medical, v.v.